Najwyższy czas…

Zaieszczamy fragment artykułu p. Wojciecha Podjackiego pt. “Mobilizacja opinii publicznej” Czas (…), aby ziścił się czarny sen prezesa Kaczyńskiego i żeby na prawo od PiS powstało ugrupowanie, które zjednoczy ludzi dobrej woli i szczerych patriotów. Niech do jesiennych wyborów parlamentarnych powstanie wspólna lista wyborcza, której atutem będzie oczekiwany przez społeczeństwo program oraz liderzy cieszący się zaufaniem i nieposzlakowaną opinią. Wprowadźmy do parlamentu liczną reprezentację patriotów, którzy będą stać na straży polskich interesów,

Zabójcze systemy? Zamach na nasze życie i bezpieczeństwo??? Nie chcemy!!!

ZATRZYMAJMY ZABÓJCZE SIECI 5G I WI-FI! Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety Bardzo niebezpieczne rozszerzenie promieniowania elektromagnetycznego, które emitują wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, wi-fi, smartfony, i-pody i wszystkie tym podobne technologie elektromagnetyczne, ma zostać wprowadzone na całym świecie już końcem tego roku (2018), jeśli nie wystąpimy razem, aby go zatrzymać! 180  naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na wi-fi 5G, dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania. Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Konferencja: Etyka i moralność w życiu społecznym. Co robić?

Co zrobić, aby w Polsce głos obywateli faktycznie miał znaczenie? Jakie mechanizmy uruchomić, aby politycy służyli społeczeństwu, a wyborcy mieli nad nimi realną kontrolę? Czy Polskie życie publiczne może być etyczne, moralne? Jak wzmocnić rolę rodziny? Jak skutecznie walczyć z grabieżą dokonywaną w “majestacie prawa”? Wstęp na konferencję wolny! KIEDY: 16.02.2019. GODZINA: 10:00-18:00. GDZIE: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa Kilkunastu prelegentów, z różnych środowisk, przedstawi konkretne propozycje. Przedsiębiorcy, działacze społeczni, liderzy organizacji pozarządowych, publicyści… Zaproszeni prelegenci pochodzą z różnych środowisk. Wszyscy od lat są nie tylko uważnymi obserwatorami polskiego życia społecznego i politycznego, ale także konsekwentnie próbują poprawiać jego jakość. Działają lokalnie, myślą globalnie:

Dobry kierunek: Konfederacja Gietrzwałdzka

W 2018 roku została zawiązana i podpisana Konfederacja Gietrzwałdzka, zaczynająca się słowami: “My, niżej podpisani, deklarujący przynależność do Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej* – przywiązani do wolności i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia katolickich zasad leżących u podstaw tej cywilizacji – niniejszym zgodnie wyrażamy szczerą wolę…”

Symboliczna data – bez znaczenia? – a jednak DUPA

Dziś jest 31 grudnia – ostatni dzień roku, tzw. Sylwester. Dzień jak co dzień. Ale szczególny, bo to koniec Starego Roku i powitane Nowego Roku. Czy życzenia składane w ten wieczór – w tę noc – mają szczególna moc? Nie, to tylko taki zwyczaj i okazja do zabawy. Ale jest to także okazja do podsumowań, ocen, nowych postanowień, nowego “początku” (np. niepalenia, nieobżerania się, zachowania czystości języka polskiego itd. itp.). A zatem – jak możemy podsumować rok 2018? Mam nieokrzesanie niepoprawną propozycję: Rok 2018 to był – w Polsce i w świecie – rok Dryfu, Udawania, Pozoranctwa i Antykultury,

Czy masz odwagę cywilną? Czyś jest tchórzem?

Warunkiem stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i państwa suwerennego jest właściwe wychowanie: moralne (system wartości), zespołowe/wspólnotowe (postawa prospołeczna i umiejętność współpracy), praktyczne (konkretne umiejętności techniczne, życiowe, organizacyjne), patriotyczne (postawa gospodarza, odpowiedzialności, szacunku dla dziedzictwa narodowego, dbania o suwerenność). Jedną z podstawowych cech (umiejętności, kompetencji, postaw), które trzeba kstzałcić w młodych ludziach, jest ODWAGA CYWILNA, która pozwala powiedzieć prosto, bez chowania głowy w piasek “nie zgadzam się”, “tu jest błąd”, “mam inny pogląd na sprawę”, “nie chcę”, “proponuję inne rozwiązanie” itp. W tym kontekście ważne jest

Twoje postanowienie

Mijają Święta, kończy się rok 2018 – rok burzliwy, rok wielu wydarzeń niedobrych, rok budzenia się naszej świadomości, rok wspaniałego, ponad ćwierć-milionowego Marszu Niepodległości, rok wyborów samorządowych, wielu drobnych radości i codziennych trosk. Jest chwila wytchnienia, czasu na zadumę nad światem, życiem, sobą, relacjami z ludźmi, celami i wyzwaniami na przyszłość. Jest – zawsze – czas na Nadzieję, że będzie lepiej, radośniej, że będzie więcej pokoju i sprawiedliwości na świecie, że będzie nam lżej, że dopisze zdrowie i uda nam się zrealizować nasze plany, zamiary, marzenia. Choć – podobno

Bóg się rodzi – wciąż w każdym z nas

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia – pamiątka narodzenia Jezusa. Pamiątka ubrana w obrzędy, zwyczaje, oprawę kulinarną i wystrój domu – wszystko oparte o wielowiekowe bogactwo naszej kultury – naszej słowiańskiej, naszej chrześcijańskiej, naszej polskiej, naszej europejskiej. Z okazji tych Świąt życzymy sobie wielu dobrych rzeczy, gromadzimy się w rodzinnym gronie, śpiewamy kolędy, jemy wigilijne potrawy. Ale… …jaki jest właściwy i prawdziwy sens tych świąt w całym roku i naszym życiu?

Dość już niszczenia polskiego rolnictwa!

Publikujemy list grupy mądrych ludzi skupionych wokół Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi do premiera. Całkowicie się pod nim podpisujemy: W pełni solidaryzujemy się z postulatami protestujących rolników. Dość już niszczenia polskiego rolnictwa! …Nie ma sprawy ważniejszej niż stan zdrowia Polaków, począwszy od najmłodszych, który stale się pogarsza, zwłaszcza wskutek podaży w sklepach przemysłowo wytwarzanej, często rafinowanej żywności, zamiast żywności dobrej dla zdrowia, wytwarzanej przez naszych rolników.