List otwarty do premiera ws. bezpieczeństwa żywnościowego

Warszawa, Stryszów, Kraków, Rzeszów, Osławica, Kluczkowo, Jeleśnia, Lubnów, Wrocław, Gliwice, ...  cała Polska!

8 listopada 2018

Premier Rządu RP

Mateusz Morawiecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

fax: +48 (22) 694 70 53, e-mail: sprm@kprm.gov.pl

PILNE

dotyczy: bezpieczeństwa żywnościowego Polski, zdrowia i wolności Rodaków

              do rąk własnych

 

Szanowny Panie Premierze!

W swoim expose powiedział Pan:

„…Polska wieś i rolnictwo to kolejny obszar, na którym skupimy naszą uwagę. Polska wieś i polskie rolnictwo są bogactwem, nie tylko dla nas i dla całej Europy…”

Co więc dla Pana Rządu może być ważniejsze niż:

 • bezpieczeństwo żywnościowe kraju, które jest zagrożone wskutek
 1. a) uprzemysłowienia w różny sposób (zwłaszcza chemizacji) rolnictwa, a stąd
 2. b) degradacji najważniejszych dla przetrwania zasobów, jakimi są gleby, i bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście postępującej szybko degradacji gleb na całym świecie (a z gleb pochodzi 95% żywności – dane FAO) oraz
 3. c) zanikania najważniejszej dla przetrwania narodu warstwy społeczno-zawodowej, jaką stanowią rolnicy potrafiący wytwarzać żywność dobrą dla zdrowia, metodami niedegradującymi gleby, dbający o bioróżnorodność
 • stan zdrowia Polek i Polaków, począwszy od najmłodszych, który stale się pogarsza, zwłaszcza wskutek podaży w sklepach przemysłowo wytwarzanej, rafinowanej żywności, zamiast żywności dobrej dla zdrowia, wytwarzanej przez naszych rolników – ?

Tymczasem dziesiątki milionów polskich konsumentów – wyborców – od lat są pozbawione powszechnej i codziennej możliwości zakupu prawdziwej, dobrej żywności wytworzonej w gospodarstwach rolników !

Ponieważ – jak alarmuje powyższy akapit — nie widzimy zdecydowanych działań rządu w kierunku poprawy wyżej wspomnianego stanu — my, obywatele, domagamy się pilnego OSOBISTEGO spotkania z Panem w tych kluczowych sprawach.

W szczególności domagamy się:

 1. Pilnego wprowadzenia w życie:
 2. a) przepisów przywracających odwieczne prawo rolników do sprzedaży we wszystkich miejscach wytworzonej przez siebie żywności, a zwłaszcza przetwarzania żywności z surowców własnych przy zastosowaniu uproszczonych warunków higienicznych określonych w Załączniku II Rozdział III Rozporządzenia nr 852/2004,
 3. b) jednoznacznych przepisów wykonawczych do ustaw regulujących sprzedaż w ramach RHD, bowiem proponowane rządowe poprawki dotyczące rolniczego handlu detalicznego nie rozwiązują fundamentalnego problemu, nie biorą pod uwagę sedna sprawy. Przepisy wykonawcze do tej ustawy, rozporządzenia, są dwuznaczne i niedookreślone do tego stopnia, że służby weterynaryjne i urzędnicy Sanepidu z dużą dozą swobody je interpretują. Skutkuje to w praktyce już teraz wycofywaniem się rolników z RHD. A samą ustawę czyni kolejnym bublem prawnym. Pytanie, czy Rządowi o to właśnie chodzi?
 4. Pilnego wprowadzenia w życie programu rewitalizacji gleb polskich, w szczególności odchodzenia od promowania rolnictwa przemysłowego, a w tym od syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin na rzecz nawozów i środków przyjaznych środowisku.
 5. Pilnego wprowadzenia w życie programu wspierania, utrzymania i rozwoju najważniejszej dla przetrwania narodu warstwy społeczno-zawodowej, jaką stanowią rolnicy potrafiący wytwarzać żywność dobrą dla zdrowia metodami niedegradującymi gleby, dbający o bioróżnorodność.
 6. Zakazu stosowania herbicydów na bazie glifosatu (zwłaszcza Roundupu), stopniowo w okresie 3 lat – tj., w pierwszym roku dopuszczenie do sprzedaży 50% ilości sprzedanych w 2017 r. , w drugim 25%, w trzecim zakaz sprzedaży i stosowania tych herbicydów.
 7. W sprawie GMO w rolnictwie i żywności:
 8. a) ustawowego wycofania pasz z GMO; w 2019r. dopuszczenie do stosowania 25% ilości stosowanych w 2018r., by w 2020r. Polska była wolna od pasz GMO,
  b) ustawowego zakazu sprzedaży materiału siewnego GMO oraz uszczelnienia ustawowych „dziur” w sprawie upraw GMO,
  c) stopniowego wycofywania z półek żywności z GMO – w pierwszym roku dopuszczenie do sprzedaży 70% ilości sprzedanych w 2017 r. , w drugim 40%, w trzecim zakaz sprzedaży,
  d) oznakowania żywności zawierającej GMO.
 9. Wprowadzenia obowiązku podawania w szkołach, przedszkolach, szpitalach i sanatoriach tylko lokalnej żywności ekologicznej lub z tradycyjnych gospodarstw.
 10. Wsparcia drobnych i średnich rolników i zadbania tym samym o dobre powietrze, poprzez otwarcie dotacji (90% kosztów)  na zakup i montaż paneli do 10 kW w każdym gospodarstwie, które chce OZE, oraz zmiany przepisów tak, aby energia z OZE była opłacalna.

Prosimy Pana Premiera o OSOBISTE spotkanie w dniu 10 grudnia 2018 z polskimi rolnikami i konsumentami. Przyjdziemy do Pana w godzinach południowych (12:00). W tym dniu bowiem mamy również inne spotkania i jest to dla nas okazja, aby połączyć te spotkania (ze względu na koszty podróży i odległości, które musimy pokonać, aby przyjechać do Warszawy). Przyjedziemy małą grupą (około 8-15 osób) reprezentującą konsumentów i rolników z całej Polski. CHCEMY PANU PRZEDSTAWIĆ GOTOWE, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA, KTÓRE SĄ ŁATWE DO WPROWADZENIA I NATYCHMIAST POLEPSZĄ SYTUACJĘ ROLNIKÓW I KONSUMENTÓW.

Zaniechanie rozwiązania powyższych problemów doprowadzi  do kolejnej fali ogólnopolskich protestów.

Z poważaniem,

Mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC

Mgr inż. Irena Brambor, rolnik

Dorota Staszewska, lekarz medycyny, Koalicja Polska Wolna od GMO

Prof. zw. dr hab. inż.  Leszek Woźniak, podkarpackie

Janusz Zagórski, polski dziennikarz, założyciel oraz prezenter telewizji internetowej NTV

Krystyna Maciąg, redaktor NTV

Mgr Jolanta Dal, gospodarstwo rolne, agroturystyczne OHANADAL, Zagroda Edukacyjna,  Stowarzyszenie Przy Granicy – prezes, radna, podkarpackie

Sir Julian Rose, rolnik, prezes  Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, małopolskie

Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Best Proeko-CIS, prezes, śląskie

Teresa Łabaziewicz, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes

Józef Nowak, rolnik, zachodniopomorskie

Robert Wagner, współwłaściciel demonstracyjnego gospodarstwa ekologicznego na Dolnym Śląsku „WAGNERÓWKA”, które uzyskało I miejsce w Polsce w kategorii „Środowisko i Bioróżnorodność”, dolnośląskie

 

Załączniki:

 1. Uzasadnienie postulatów wymienionych w pkt. 1-7.
 2. Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport, ICPPC 2016.
 3. GMO – Zamach na naszą, polską żywność i rolnictwo oraz zdrowie (materiały dokumentacyjne na DVD).
 4. „Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników. Materiały z konferencji, która odbyła się w Belwederze 13 czerwca 2017 roku”, Wyd. ICPPC 2017 (DVD).

OSOBA KONTAKTOWA:

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW

tel. 887 027 862, e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156,  tel.: 33 8797114,    biuro@icppc.pl

 

POPIERAM POWYŻSZĄ PETYCJĘ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby petycji.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

Data

 

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

 

Dodaj komentarz