Alarm! Nie dla materialistycznej, hedonistycznej, rozpustnej zarazy !!!

Wakacje wakacjami, a atak zepsucia na Polskę trwa. To nie tylko moda, nie tylko bunt młodych, to zaplanowana akcja zmierzająca do pozbawienia ludzi oparcia w jakichkolwiek wspólnotach:

1. Zniszczyć rodzinę – wmawiając, że każdy ma prawo do “homo-małżeństw”, podczas, gdy małżeństwo to związek męża i żony, czyli mężczyzny i kobiety, a rodzina to komórka, która – jak nazwa wskazuje – ma rodzić życie, czyli składać się z matki, ojca i dzieci. Dla wychowania młodego człowieka niezbędny jest pierwiastek zarówno męski jak i żeński, a więc tata i mama. Inne związki mogą być wspólnotami majątkowymi, uprawnionymi do wzajemnej opieki, dziedziczenia i otrzymywania informacji o zdrowiu i leczeniu. I na tym koniec. chcemy zdrowej moralnie, psychicznie i społecznie Polski. Dosyć tego wyuzdania, przedwczesnej seksualizacji , chrzanienia o prawach i równości, rozpasania i relatywizacji moralnej, dosyć zepsucia – posłowie i senatorowie!!! zablokujcie to ustawowo, do kroćset!!!

2. Zniszczyć wspólnotę religijną – szczególnie chrześcijańską, katolicką, zniszczyć Kościół i jego wspólnoty, podczas gdy trzeba respektować wolność sumienia i wyznania, wspierać wspólnoty religijne budujące i wzmacniające moralnie oraz duchowo ludzi, przyczyniające się do zdrowia moralnego i społecznego narodu i państwa!!!

3. Zniszczyć naród i jego organizację, czyli państwo narodowe – a trzeba wspierać kultury narodowe, tradycje, patriotyzm, miłość do swojej Ojczyzny, język (który jest demontowany i zachwaszczany przez obce i wrogie siły).

4. Zniszczyć oddolne, społeczne organizacje społeczne poprzez utrudnianie im życia przepisami, wymogami biurokratycznymi i finansowymi, zakręcanie kurka z pieniędzmi i inne szykany – a trzeba je wspierać, budować tkankę społeczeństwa obywatelskiego!!!

To jest diabelski plan zepsutych globalistów, oligarchów światowych żądnych pieniędzy i władzy, a właściwie całego globu dla siebie, podporządkowania całej ludzkości sobie, czyli kilkuset rodzinom miliarderów. To szatański plan rozpustnych, zepsutych egoistów, dla których nie liczy się życie ludzkie ani dobro i prawda, lecz tylko mamona, luksus i osobista przyjemność nawet za cenę cierpienia innych.

Taki scenariusz – bogactwo, przepych, zepsucie i upadek – przerabiało każde imperium w historii ludzkości. Historycy to zbadali. Mam nadzieję, że to żarłoczne obecne imperium bankstersko-korporacyjne (zaciskające nam pętle długów, trujące świństwami w jedzeniu, GMO, demoralizujące i okradające nas, redukujące życie człowieka tylko do materialistycznej pogoni za przedmiotami i bogactwem) też upadnie.

Lecz póki co, musimy się bronić – lokalnie, rodzinnie, państwowo – przed tą demoralizującą, wykoślawiającą znaczenia słów i psująca życie społeczne zarazą, tworząc prawo, które  to uniemożliwi. Najpierw porządek moralny – etyka (i to chrześcijańska!) przed władzą i prawem – to jest nasza cywilizacja łacińska, to jest polska tradycja! Potem obrona dzieci i rodziny, wspólnot religijnych i organizacji społecznych, wreszcie wzmocnienie państwa i obrona jego racji stanu.

Chcemy Polski czystych serc, prostolinijnych postaw, solidarnych ludzi, sprawiedliwości, transparentności życia społeczno-politycznego, odpowiedzialności wszystkich obywateli a szczególnie funkcjonariuszy publicznych, rzeczywistej demokracji (nie mediokracji czy partiokracji), bezpieczeństwa dzieci i rodzin, ładu i skupienia się na dobrych i pożytecznych pracach.

To nie przelewki. Jeżeli teraz nie damy odporu tej zarazie, potem może być za późno. Na co czekacie, politycy, posłowie, senatorowie?

Proszę zakazać reklamy i propagowania zepsucia, wyuzdania, seksualizacji i demoralizacji !!!

Proszę rozpędzić obce agentury i ośrodki wpływu finansowane z zagranicy, a kryjące się pod “polskimi” fundacjami i organizacjami!!!

Proszę zorganizować system prewencji, obnażania, piętnowania i eliminowania z życia społecznego niedopuszczalnych zjawisk takich jak pedofilia, pornografia, porzucanie stanowisk pracy przez funkcjonariuszy publicznych (p. nauczyciele!), warcholstwo, łamanie prawa!!!

Proszę zlikwidować immunitet kryminalny dla sędziów i innych funkcjonariuszy publicznych, a także wprowadzić wybieralność sędziów, członków naczelnych organów państwa (Centralna Komisja Wyborcza, Narodowa Rada Mediów, Krajowa Rada Sądownictwa, Komisja Nadzoru Finansowego, Komisja Edukacji Narodowej itd.) przez Suwerena, czyli naród !!!

Proszę zamienić Senat w izbę samorządowo-gospodarczą, składającą się głównie z przedstawicieli polskich przedsiębiorców!!!

Proszę zrepolonizować w ciągu kilku lat media masowe – prasę, radio i telewizję, aby obce ośrodki nie prały nam mózgów w naszym własnym kraju!

Proszę uchwalić ustawę reprywatyzacyjną, która zabezpieczy interesy dzisiaj żyjących w Polsce Polaków.

Proszę zmodyfikować i wyegzekwować przestrzeganie ustawy o języku polskim, aby nie przeinaczano znaczenia słów, nie wciskano na towarów bez opisu po polsku, nie zaśmiecano języka polskiego.

Gdzie wy jesteście, posłowie i senatorowie, gdzie jest gospodarz polskiego kraju i państwa???

Zabierzcie się za wyrzucenie zgniłej zarazy z Polski – i to już!!!

Więcej o ważnych znaczeniach, słowach i pojęciach – TUTAJ

Dodaj komentarz