Dobry kierunek: Konfederacja Gietrzwałdzka

W 2018 roku została zawiązana i podpisana Konfederacja Gietrzwałdzka, zaczynająca się słowami: “My, niżej podpisani, deklarujący przynależność do Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej* – przywiązani do wolności i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia katolickich zasad leżących u podstaw tej cywilizacji – niniejszym zgodnie wyrażamy szczerą wolę…”

Symboliczna data – bez znaczenia? – a jednak DUPA

Dziś jest 31 grudnia – ostatni dzień roku, tzw. Sylwester. Dzień jak co dzień. Ale szczególny, bo to koniec Starego Roku i powitane Nowego Roku. Czy życzenia składane w ten wieczór – w tę noc – mają szczególna moc? Nie, to tylko taki zwyczaj i okazja do zabawy. Ale jest to także okazja do podsumowań, ocen, nowych postanowień, nowego “początku” (np. niepalenia, nieobżerania się, zachowania czystości języka polskiego itd. itp.). A zatem – jak możemy podsumować rok 2018? Mam nieokrzesanie niepoprawną propozycję: Rok 2018 to był – w Polsce i w świecie – rok Dryfu, Udawania, Pozoranctwa i Antykultury,

Czy masz odwagę cywilną? Czyś jest tchórzem?

Warunkiem stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i państwa suwerennego jest właściwe wychowanie: moralne (system wartości), zespołowe/wspólnotowe (postawa prospołeczna i umiejętność współpracy), praktyczne (konkretne umiejętności techniczne, życiowe, organizacyjne), patriotyczne (postawa gospodarza, odpowiedzialności, szacunku dla dziedzictwa narodowego, dbania o suwerenność). Jedną z podstawowych cech (umiejętności, kompetencji, postaw), które trzeba kstzałcić w młodych ludziach, jest ODWAGA CYWILNA, która pozwala powiedzieć prosto, bez chowania głowy w piasek “nie zgadzam się”, “tu jest błąd”, “mam inny pogląd na sprawę”, “nie chcę”, “proponuję inne rozwiązanie” itp. W tym kontekście ważne jest

Twoje postanowienie

Mijają Święta, kończy się rok 2018 – rok burzliwy, rok wielu wydarzeń niedobrych, rok budzenia się naszej świadomości, rok wspaniałego, ponad ćwierć-milionowego Marszu Niepodległości, rok wyborów samorządowych, wielu drobnych radości i codziennych trosk. Jest chwila wytchnienia, czasu na zadumę nad światem, życiem, sobą, relacjami z ludźmi, celami i wyzwaniami na przyszłość. Jest – zawsze – czas na Nadzieję, że będzie lepiej, radośniej, że będzie więcej pokoju i sprawiedliwości na świecie, że będzie nam lżej, że dopisze zdrowie i uda nam się zrealizować nasze plany, zamiary, marzenia. Choć – podobno

Bóg się rodzi – wciąż w każdym z nas

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia – pamiątka narodzenia Jezusa. Pamiątka ubrana w obrzędy, zwyczaje, oprawę kulinarną i wystrój domu – wszystko oparte o wielowiekowe bogactwo naszej kultury – naszej słowiańskiej, naszej chrześcijańskiej, naszej polskiej, naszej europejskiej. Z okazji tych Świąt życzymy sobie wielu dobrych rzeczy, gromadzimy się w rodzinnym gronie, śpiewamy kolędy, jemy wigilijne potrawy. Ale… …jaki jest właściwy i prawdziwy sens tych świąt w całym roku i naszym życiu?

Dość już niszczenia polskiego rolnictwa!

Publikujemy list grupy mądrych ludzi skupionych wokół Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi do premiera. Całkowicie się pod nim podpisujemy: W pełni solidaryzujemy się z postulatami protestujących rolników. Dość już niszczenia polskiego rolnictwa! …Nie ma sprawy ważniejszej niż stan zdrowia Polaków, począwszy od najmłodszych, który stale się pogarsza, zwłaszcza wskutek podaży w sklepach przemysłowo wytwarzanej, często rafinowanej żywności, zamiast żywności dobrej dla zdrowia, wytwarzanej przez naszych rolników.

Adwentowe świece – dokształt dla posłów

Polska jest chrześcijańska, katolicka, łacińska. Mamy nasze tradycje, nasze zwyczaje i nie musimy przyjmować zwyczajów obcych, które nie pasują do naszej kultury i naszej tradycji – takich jak tzw. walentynki, halloween czy hanuka. Oczywiście, kazdy prywatnie może święcić, co chce. Ale w przestrzeni publicznej nie mogą dominować święta obce – amerykańskie, judaistyczne, “brukselskie” czy inne. Dlatego niezrozumiałe są dziwne praktyki zapalania świec w polskim (?) Sejmie bez żadnego święta polskiego. A także brak świętowania pewnych polskich świąt. Znowu wasalstwo i wazelina prominentów? W wydaniu 7-13 grudnia

Suwerenność energetyczna Polski a bełkot cieplarniano-klimatyczny

Polska ma ogromne zasoby paliw węglowodorowych (węgla, ropy i gazu ziemnego) oraz źródeł geotermalnych. Jest tego tyle, że przy dodaniu technik fotowoltaicznych (energia słoneczna) oraz wykorzystaniu energii wiatru oraz wody (elektrownie wodne i wiatrowe) Polska może być bardzo łatwo całkowicie samowystarczalna energetycznie. Niestety, różne lobby blokują tę samowystarczalność i mieszają Polakom w głowach – np. bełkotem cieplarniano-klimatycznym. Ten bełkot to

Nareszcie coś konstruktywnego – lektura obowiązkowa!

Szanowni Czytelnicy i Przyjaciele, dotarła do nas świeżo wydrukowana książka, która na pierwszy rzut oka jest niepozorna, ale gdy się zacznie ją czytać, to zaczyna frapować. To książka o naszym życiu, a właściwie o pracy, jej ramach, kształcie, organizacji. Nas bardzo zainteresowała. Jest to rzadki przypadek literatury społeczno-politycznej, która nie poprzestaje na analizie i historii, ale proponuje coś konstruktywnego, coś wspólnotowego, co wzmacnia lokalne społeczności i tę narodową. Coś, co daje odpór zarówno lewacko-socjalistycznym jak i liberalno-globalistycznym zakusom deptania ludzi pracy i wyzysku – państwowego czy prywatnego. Tę książkę należy przeczytać!

Ratujmy zdrowie i bezpieczeństwo Polaków!

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC prosi: Bezzwłocznie napisz Ministra Rolnictwa. PiS okazał się niezdolny skutecznie zmienić przepisy przez całe lata, pomimo samodzielnych rządów i składanych oficjalnie obietnic! 10 grudnia 2018 roku, przedstawimy Ministrowi Rolnictwa nasze rozwiązania. Potrzebne jest Wasze wsparcie. Bezzwłocznie napisz do Ministra Rolnictwa.