Jakie rolnictwo a jaki minister?

Zamieszczamy list Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Bez komentarza.

Jak punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, czyli rzecz o ocenie stanu rolnictwa i sytuacji na polskiej wsi – 15 lat niewolnictwa wg Ministra to wielki sukces!

Według Ministerstwa Rolnictwa cytujemy:

1. Bilans obecności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w UE wypada zdecydowanie korzystnie…
A W RZECZYWISTOŚCI:
! Wzrastające ceny środków do produkcji rolnej i niestabilne ceny zbytu płodów rolnych sprawiły, że spadła opłacalność produkcji i dochody rolników; setki tysięcy gospodarstw upadło. Nadmierna biurokracja, nękanie kontrolami i sankcjami spowodowały, że duża część gospodarzy zrezygnowała z hodowli zwierząt i produkcji rynkowej.
Przed integracją z UE w 2003 r. istniało jeszcze 1 855 301 gospodarstw rolnych! Po integracji z UE pozostało w 2017 r. już tylko 1 405 622 gospodarstw, czyli zbankrutowało 449 679 gospodarstw. Czyli ok. 2 miliony osób na wsi straciło podstawowe źródło utrzymania…

2. Z poprawy efektywności rolnictwa i przetwórstwa korzystają także polscy konsumenci, przede wszystkim poprzez dostęp do bogatej oferty produktów spożywczych najwyższej jakości po umiarkowanych cenach…
A W RZECZYWISTOŚCI:
!!! Obecnie olbrzymia większość rolników nadal nie może sprzedawać produktów przetworzonych ze swojego gospodarstwa (soki, dżemy, konfitury itp.) do sklepów, restauracji, szkół, szpitali i innych instytucji. Aby to móc robić, musiałby taki rolnik wybudować przetwórnię spełniającą takie same warunki sanitarne, jak wielkie zakłady przetwórstwa spożywczego. Jest to niemożliwe przy małej skali produkcji i jej sezonowości, z przerwami, nie w ciągłym działaniu.
Taka sytuacja uniemożliwia co najmniej setkom tysięcy rolników oraz ich rodzinom zarabianie na własnej pracy, a dziesiątkom milionów polskich konsumentów utrudnia lub uniemożliwia dostęp do żywności bardzo dobrej jakości!

3. Pozytywne efekty członkostwa odczuwają także mieszkańcy wsi. Ich nominalne dochody od 2004 r. wzrosły dwukrotnie…
A W RZECZYWISTOŚCI: Ministerstwo zapomniało dodać, ŻE KOSZTY WZROSŁY wielokrotnie, oraz – że od kilku lat rolnicy są stale na ulicach broniąc swoich warsztatów pracy.

Całość:

List otwarty: DOSYĆ GADANIA, CZAS NA DZIAŁANIA!

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Dodaj komentarz