Karta Świadomego Polaka Patrioty

Publikujemy ciekawą propozycję wskazówek dla Polaków, która dotarła do nas niedawno. Warto przypomnieć, że takie inicjatywy zdarzały się w rozmaitej formie wcześniej, lecz ta, którą poniżej publikujemy, jest rozszerzona i zaktualizowana. Przykładem dawniejszych tego typu zbiorów zaleceń jest “Dekalog Polaka” Zofii Kossak-Szczuckiej:

A oto zapowiedziana
Karta Świadomego Polaka-Patrioty,
czyli kompas postępowania Polaków w XXI wieku

Świadomy Polak – patriota, przyjazny innym narodom i kulturom, nowoczesny technologicznie, odpowiedzialny oraz pracujący na rzecz wspólnego dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków, dąży do ideału opisanego poniższymi punktami.

Świadomy Polak – patriota:

 1. Jest dumny z tego, że jest Polakiem, kocha Polskę i manifestuje swój patriotyzm
 2. Jest bratem dla innych Polaków na całym świecie i pomaga im w potrzebie
 3. Jest wierny wartościom chrześcijańskim i daje temu świadectwo na co dzień
 4. Rozwija się, kształci, podejmuje wysiłek, by coraz lepiej służyć Polsce
 5. Jeżeli może, mieszka i żyje w Polsce, a przynajmniej głównie w Polsce
 6. Godnie reprezentuje Polskę, nie mówi o niej źle i buduje jej pozytywny obraz
 7. Nie wzywa imienia Polski, nie „wyciera sobie nią gęby” dla własnej korzyści i chwały
 8. Włącza się w budowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego i demokracji
 9. Angażuje się w sprawy swojej lokalnej społeczności lub całej Polski
 10. Mając wybór pracuje dla polskich przedsiębiorstw, a nie dla obcych korporacji
 11. Kupuje polskie towary w polskich sklepach i płaci za nie gotówką
 12. Trzyma ewentualne oszczędności i posiada konto w polskim banku
 13. Przyczynia się do rozwoju polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki
 14. Dba o środowisko naturalne Polski i je ochrania
 15. Pielęgnuje polskie dziedzictwo kulturalne i poznaje dorobek polskiej kultury
 16. Dba o rodzinę, edukację i prawe wychowanie swoich dzieci i młodych Polaków
 17. Dba o czystość polskiej mowy i właściwe znaczenie słów
 18. Zna historię Polski i swojej ojcowizny oraz przekazuje tę wiedzę dalej
 19. Nie sprzedaje polskiej ziemi obcym
 20. Dba, by bogactwa naturalne Polski i ich wydobycie pozostały w polskich rękach
 21. Wypełnia obowiązki obrony Polski – Ojczyzny i broni jej przed wrogami
 22. Staje w obronie dobrego imienia Polski i nie pozwala, by jej ubliżano
 23. Bojkotuje nakazy godzące w Polskę i Polaków, wrogie i antypolskie
 24. Obnaża postawy zdrajców Polski i informuje o tym innych
 25. Słucha, ogląda i czyta polskie media wierne polskiej racji stanu

Co o tym sądzisz? Będziemy wdzięczni za uwagi, krytykę i sugestie.

Dodaj komentarz