Nowy ład… chciałoby się – dla Polski

Publikujemy list Mateusza Jarosiewicza z Wrocławia i jego propozycje. Bez komentarza:

Drodzy Rodacy,

Nowy ład światowy powstaje na naszych oczach, jednak poza naszymi wpływami. Unia Europejska, targana wewnętrznymi problemami, kuszona jest przez Chiny, które uzyskują wpływ co cenniejsze fragmenty infrastruktury oraz poszerzają swoje wpływy w państwach na “Nowym Jedwabnym Szlaku”.

Polskie władze wraz z polskim społeczeństwem zanurzone są niestety we własnej propagandzie. Czekają już tylko na polecenia upadającego imperium zza oceanu. Nasze terytorium ma już wkrótce zostać przekazane przez zdradziecki rząd pod władzę Żydów i ma widać nastąpić stworzenie tu jakiegoś dziwnego bytu o nazwie “Polin”. Świadczą o tym nasilające się wyraźne od 3 lat działania symboliczne, ekonomiczne i kulturowe, o których nie muszę pisać.

Zobacz pasożytnicze mechanizmy jakie zostaną zastosowane dla pomożenie wyłudzonych roszczeń i jakie zostaną stworzone narzędzia dalszej grabieży i eksploatacji: https://www.wykop.pl/link/4917133/roszczenia-zydowskie-syndrom-osy-zielonookiej-lekcja-grabiezy-z-swiata-owadow/ Proszę o wykop i udostępnienie.

Trwają tajne negocjacje między kolejnymi zdrajcami Polski a okupantami wychodzącymi z ukrycia. Przejmują tu wpływy po to, by korzystając z atrakcyjnej lokalizacji Polski, sprawować kontrolę nad rozwijającym się handlem między Zachodem a Azją, polskimi złożami oraz skroplonym gazem wpływającym do gazoportu z USA.

Przeciw establishmentowi okrągłego stołu stoi kilka niszowych ugrupowań bez pieniędzy, których nawet największe protesty nie zmienią nic w planach naszych wrogów.  Konfederacja nawet po zdobyciu swoich “10%” nie przeprowadzi niezbędnych zmian, zwłaszcza, że ciężko jest znaleźć zwiastuny potencjału do realizacji własnej polityki.

Tymczasem sprawnie i przeważnie centralnie zarządzane państwa zwiększają swoją strategiczną pozycję w nowym, wielopolarnym, światowym rozdaniu. Co więc mamy zrobić?

Istniejące szczątkowe polskie elity intelektualne ograniczają się wyłącznie do działalności publicystycznej, nie widząc innej możliwości wpływania na decyzje polityków z zakonserwowanego układu.

Brak tradycji i praktyki włączania nowych prądów myślowych i sił społecznych do władzy przez kolejnych okupantów wykastrował potencjał polityczny blisko 20 milionowej Polonii, całych pokoleń obecnych 30-40 latków, czy milionów emerytowanych pracowników wiedzy.

Chcąc odwrócić te negatywne tendencje oraz dążąc do odzyskania władzy w Polsce przez Polaków, należałoby przystąpić do podjęcia serii odważnych decyzji.

Przedstawię co według mnie należałoby teraz zrobić w pierwszej kolejności. Oczywiście realizacja tych zadań stoi przed całym polskim społeczeństwem i potrzebuje jego pełnego poparcia.

 

1.Utworzyć arkusz kalkulacyjny przedstawiający “stan otwarcia” i przeprowadzić inwentaryzację składników majątku polskiego: Złoża mineralne, mienie agencji wojskowych, rolnych, patenty, najważniejsze wynalazki, nieruchomości, zakłady produkcyjne,  zobowiązania, nasze roszczenia itd. Są to rzędy kwot przekraczające wyobraźnię Kowalskiego i wymagające strategicznego namysłu (to nasze zadanie)

Zatajone przed Polakami bogactwa naturalne Polski. Mowa o BILIONACH dolarów

2.Przeliczyć całą własność na każdego Polaka, oraz stworzyć i udostępnić mechanizm mierzenia, kontroli i współdecydowania o wspólnych dobrach. Wyliczyliśmy, że z wydobycia naszych dóbr naturalnych odpowiednimi metodami będą to kwoty kilku milionów na osobę, co stawia nas w jednym rzędzie z bogatymi społeczeństwami Skandynawii: https://www.wykop.pl/link/4772481/6-069-823-pln-dla-kazdego-polaka-z-procesowania-wegla/

3.Wprowadzić powszechną abolicję dla poszkodowanych przez sektor finansowy, państwo i wszystkie jego instytucje. Zdelegalizować lichwę oraz manipulację rynkiem finansowym.

4.Zwizualizować za pomocą interaktywnych modeli przepływ wiedzy i zasobów wewnątrz państwa i wprowadzić zarządzanie oparte o te modele. O modelowaniu rozwoju miast mówię między innymi na tym nagraniu, a plan stworzenia centrum zarządzania krajem przedstawiłem na ostatnim spotkaniu 1Polska w Gdańsku.

5.Przekierować finanse na szkolnictwo wyższe do uczelni i think-tanków pracujących na rzecz polskiej racji stanu (współpraca międzynarodowa za ich pośrednictwem). Zasilanie nowych instytucji typu think-tank (potrzebne jest ich kilkaset).

6.Stworzyć listę kadr pracujących obecnie dla Polski, przeprowadzić ewaluację dokonań z ostatnich lat oraz ocenę kompetencji wszystkich pracowników.

7.Wprowadzić ujednolicony system kadrowy rekrutujący talenty potrzebne RP niezależnie od lokalizacji, oferujący pracownikom więcej korzyści niż korporacje.

8.Przenieść rozliczenia wszystkich instytucji państwowych do nowego (zintegrowanego z nowym modelem zarządzania krajem) standardu zarządzania księgowością i przepływami.

9.Wszystkie dające się zredukować procesy zlikwidować lub zautomatyzować, zastępując silosowe dane wspólną analityką i systemami wspierania decyzji (DSS).

10.Rozpocząć rekonstrukcję marki polskiej. W nowym wizerunku kraju wyważyć aspekty nawiązujące do przeszłości z tymi rzutującymi na przyszłość. Trzeba wykorzystać polskich naukowców, wynalazców i przedsiębiorców jako pozytywne wzory niedostosowania  i kreatywności.

11.Przenieść wszystkie rachunki Jednostek Samorządu Terytorialnego ( JST), instytucji, ministerstw i Spółek Skarbu Państwa (SSP) wraz z całym możliwym zadłużeniem do polskich instytucji finansowych.

12.Za pomocą m.in. inżynierii finansowej zredukować do minimum poziom zadłużenia w obcych instytucjach i państwach. Anulować wszelkie bezprawne i przestępcze uroszczenia.

13.Przeprojektować wszystkie budżety państwowe i JST, dopasowując je do jednolitego standardu zamówień publicznych:

  1. a) wszędzie gdzie to możliwe prowadzić zakupy zbiorowe z preferencją dla dostaw od lokalnych dostawców.
  2. b) wszystkie powtarzalne usługi przenosić do Centrów Usług Wspólnych (CUW), wykorzystujących Blockchain, SI, i inne technologie do optymalizacji wydajności.
  3. c) zakazać dopuszczania obcych podmiotów do infrastruktury krytycznej, a tam gdzie to nastąpiło – przez działania miękkie usunąć obce wpływy i podmioty.
  4. d) wprowadzić wysokie kary za doprowadzenie do zjawiska vendor-lock-in.
  5. e) kontrola i zakaz prowadzenia niejawnych działań lobbingowych, łącznie z NGO, darmowymi “szkoleniami”, manipulacją standardami zwłaszcza w IT itd.

14.Dołączyć do organizacji SCO i BRI. Nieuchronność tej korzystnej dla nas zmiany jaką jest zmiana systemu światowego zauważa też Stanisław Michalkiewicz. Zobacz nasza wymianę zdań o relacjach Chińczyków do Żydów.

15.Włączyć infrastrukturę badawczą i informatyczną do infrastruktury kontynentalnej na zasadach uzgodnionych przez polską dyplomację.

16.Dopuścić do decentralizacji w dziedzinie m.in.: władzy, produkcji energii, łączności, bezpieczeństwa przenosząc odpowiedzialność i sprawczość na najniższy możliwy szczebel (uzbrojenie, produkcja energii, węzły internetu, głosowanie, referenda itd.)

17.Wyznaczenie i zaprojektowanie nowych miast, dróg, systemów transportowych: kontynentalnych, krajowych, lokalnych.

18.Przeprowadzić zamówienia i kontrakty na nowego typu uzbrojenia w umowie barterowej m.in. za surowce.

19.Wynegocjować transfer produkcji najnowszych technologii mikroprocesorowych i zbrojeniowych na teren RP.

20.Utworzenie publicznej infrastruktury informacyjnej pozwalającej każdemu na nieograniczone publikowanie i przekaz do innych własnych tekstów, ofert, multimediów.

21.Stworzenie polskiego internetu oraz wyposażenie wszystkich zainteresowanych w nowe komputery oraz profesjonalne oprogramowanie umożliwiające efektywną współpracę i naukę.

22.Rozpoczęcie projektowania polskiej produkcji oraz wytwarzania innowacji w dostosowaniu do euroazjatyckich i światowych łańcuchów wartości oraz rozwijających się sektorów.

23.Wyposażenie obywateli Polski w dostęp do spektrum nowych usług finansowych (FinTech) m.in. do b. tanich kredytów dla firm na rozwój, walut lokalnych, społecznościowych, panelu zarządzania udziałami w spółkach (cały sektor finansowy zbudujemy od podstaw, adekwatny do posiadanego przez naród majątku).

24.Zatrudnić czołowe kancelarie prawne, firmy PRowe i mediowe, sądy arbitrażowe do walki o polskie interesy na świecie m.in. odzyskiwanie skradzionych dzieł sztuki, majątków, złota oraz zaległych reparacji i odszokdowań wojennych od Anglii, Niemiec, Rosji, Francji i Izraela.

25.Zatrudnić światowej sławy reżyserów, pisarzy, aktorów do promocji polskiej marki i produktów. Stworzyć warunki przyjazne twórcom i artystom.

26.Zaprosić do współpracy branżę kreatywną, m.in. producentów gier (mapy gier bazujące na polskiej historii i scenerii to zdecydowanie dobry pomysł).

27.Stworzyć branżę filmową i multimedialną (gry i VR) opartą o historię Polski. Zwiększanie udziału skarbu w dobrach niematerialnych takich jak dobra kultury cyfrowej.

Więcej: https://www.wykop.pl/link/4917135/ustawa-just447-co-dalej-30-zalecen-do-wyjscia-z-trudnej-sytuacji-ekonomicznej/. (wykop i udostępnij!).

To tylko przykładowo zarysowane obszary, w ramach których należałoby jeszcze dopracować szczegóły. Wiele z takich zadań można realizować równolegle. Głównym kryterium jest wyłącznie ilość osób zaangażowanych w realizację przygotowań i wdrożenia zarysowanych zmian

Taki plan można śmiało dystrybuować do obecnych środowisk i ugrupowań politycznych.

Zachęcam także do posłuchania mojej rozmowy z felietonistą technologicznym francuskiego Le Monde, w którym poruszamy sytuację międzynarodową, kwestię “Pax Sinica”, oraz zmian wewnątrz Polski: https://www.youtube.com/watch?v=eD1u_pgIV0U

27 kwietnia możemy się spotkać na warsztacie 1Polska w Warszawie: https://www.facebook.com/events/275076440086577/

Pozdrawiam ciepło! Mateusz Jarosiewicz, neOS

 

Dodaj komentarz