Pojęcia są podstawowe. Pomóż!

Dotarł do nas autor książki:

, który szuka wydawcy.

Jest to zbiór 100 esejów na temat najważniejszych pojęć, które tłumaczą w przystępny sposób prawidłowe – polskie, chrześcijańskie, tradycyjne – znaczenia tych słów, znaczenia oczyszczone z lewackich, kosmopolitycznych, banksterskich, obcych i marsksistowskich naleciałości.

Książka ta powinna się znaleźć w każdej bibliotece, w każdym polskim domu.

Ktokolwiek z Państwa może pomóc w wydaniu książki, prosimy o kontakt.

Oto słowo “Od autora”:

Od wielu dziesięcioleci toczy się wojna o umysły, o naszą świadomość.

„Na początku było Słowo” i to słowa budują naszą świadomość oraz kształtują nasze widzenie świata. Jeżeli wychowujemy dzieci, potem młodzież, a wreszcie obywateli, w przeświadczeniu, że wolność, tolerancja, demokracja są dobre, to niezwykle ważne jest, co im pod tymi pojęciami przekażemy.

Czy będą to samowola i „wolnoć Tomku w swoim domku”, nieliczenie się z innymi ludźmi, czy będzie to prawdziwa wolność, wolność od narkotyków, nałogów, egoizmu, własnych ograniczeń, szanująca wolność innych ludzi, czy będzie to wolność słowa z wybranego, ograniczonego słownika i w ograniczonym zakresie kontekstów, czy będzie to prawdziwa wolność słowa, dająca pole do podważania aksjomatów i dogmatów, ale szanująca drugiego człowieka?

Ileż różnych treści można podłożyć pod jedno pojęcie, jak je można zmodyfikować, odmienić, zdeformować! To jest ta przestrzeń kształtowania systemu pojęciowego, który definiuje potem nasze myślenie.

O wielkich koncernach medialnych czy o systemach propagandy państwowej lub ideologicznej pisać nie muszę – wiemy, że istnieją i że oddziałują na nas. Tym mocniej, im bardzie są ideologicznie zawzięte lub im bardziej służy to ich materialnym interesom.

I oto mamy do czynienia z rozmywaniem pojęć, z ich „rozciąganiem”, relatywizowaniem, zabarwianiem, wypaczaniem. Dziś krąży dokoła nas mnóstwo takich powypaczanych, zdeformowanych, naciągniętych pojęć. Są one wynikiem wielu lat oddziaływania ideologów totalitaryzmu, komunizmu, genderyzmu, neoliberalizmu, globalizmu oraz grup interesu takich jak banksteria czy przemysł naftowo-chemiczny i farmaceutyczny.

Trzeba się z tych „narośli” i wypaczeń otrząsnąć, trzeba zrobić pojęciowe oczyszczenie umysłu, odświeżyć pierwotne, właściwe znaczenia, by nie stracić z oczu wartości, by nie dopuścić do rozmontowania mądrego i wspaniałego Chrystusowego systemu wartości i hierarchii spraw. Przecież od tego będzie zależeć nasze myślenie i działanie, nasze „młodzieży chowanie”, a potem „Rzeczypospolitej dzieje”.

Dlatego postanowiłem opisać 100 ważnych pojęć na stulecie odzyskania Niepodległości Polski, 100 pojęć, które są w moim przekonaniu kluczowe, podstawowe i razem budują tę ramę pojęciową, która może nam dać siłę na pokolenia, ramę, która – tak bardzo bym chciał – będzie „strukturą dobra”, używając parafrazy słów wielkiego i mądrego Polaka, Jana Pawła II. „Nie lękajcie się”, Polacy, by sięgnąć do źródeł i spojrzeć w znaczenie tych pojęć.

Drogi Czytelniku, pomóż wydać tę książkę! Podaj np. kontakt na wydawnictwo, które znasz i przypuszczasz, że wyda tę “niepoprawną politycznie” książkę; albo zadeklaruj inną formę pomocy.

Oto owe 100 pojęć:

 1. Autorytet
 2. Bank
 3. Bezpieczeństwo
 4. Braterstwo
 5. Cel
 6. Cenzura
 7. Demokracja
 8. Dialog
 9. Dobro wspólne
 10. Dyplomacja
 11. Dyscyplina
 12. Dyskryminacja
 13. Dywidenda narodowa
 14. Dziedzictwo narodowe
 15. Dziel i rządź
 16. Ekonomia społeczna
 17. Elita (elity)
 18. Energia i energetyka
 19. Geopolityka
 20. Globalizacja
 21. Godność
 22. Gospodarka
 23. Historia
 24. Honor
 25. Ideologia
 26. Inwigilacja
 27. Język
 28. Kapitalizm
 29. Konserwatyzm
 30. Konstytucja
 31. Kultura
 32. Legislacja
 33. Legitymizacja
 34. Lobbing
 35. Lojalność
 36. Małżeństwo
 37. Manipulacja
 38. Media publiczne
 39. Męstwo
 40. Misja
 41. Moralność
 42. Naród
 43. Obowiązki
 44. Obywatel
 45. Odpowiedzialność
 46. Ojczyzna
 47. Oligarchia
 48. Państwo
 49. Parlament
 50. Partia
 51. Patriotyzm
 52. Pieniądz
 53. Podatek
 54. Podmiotowość
 55. Polityka
 56. Polskość
 57. Pomocniczość
 58. Praca
 59. Prawa człowieka
 60. Prawo
 61. Produkt narodowy
 62. Przedstawiciel
 63. Przyjaźń
 64. Przywództwo
 65. Racja stanu
 66. Referendum
 67. Rodzina
 68. Rozwój
 69. Równość
 70. Rząd
 71. Samorząd
 72. Sąd
 73. Służba publiczna
 74. Socjalizm
 75. Solidarność
 76. Społeczeństwo
 77. Spółka
 78. Sprawiedliwość
 79. Strategia
 80. Suwerenność
 81. Szacunek
 82. Szkoła – system edukacji
 83. Tolerancja
 84. Totalitaryzm
 85. Tożsamość
 86. Transformacja ustrojowa
 87. Transparentność
 88. Uczciwość
 89. Umowa społeczna
 90. Ustrój polityczny
 91. Wartości
 92. Wiarygodność
 93. Wielmożność
 94. Władza
 95. Własność
 96. Wolność
 97. Wspólnota
 98. Wybory
 99. Zdrada
 100. Życie

Pomóż! Z góry dziękujemy!

Dodaj komentarz