Rozszerzone przesłanie urodzonego 206 lat temu

Dnia 6.1.1813 urodził się Józef Hipolit Cegielski, polski patriota, przedsiębiorca, nauczyciel, znawca literatury i historii polskiej. Zakłady H.Cegielski w Poznaniu zna każdy świadomy Polak – to tu rozpoczął się protest Poznaniaków 28 czerwca 1956 toku.

Józef Hipolit Cegielski pisał:

” Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród…”

 

Dziś aktualizujemy i rozszerzamy to przesłanie dla Polski jutra – niech wybrzmi ono jak przestroga:

“Podstawą niepodległości narodu są ziemia, przemysł, handel, media, szkoła, pieniądz, komunikacja, sądownictwo i wybory wyrażające bez fałszowań wolę suwerena – czyli dziewięć sfer. Kto jakikolwiek z tych dziewięciu obszarów oddaje w ręce cudzoziemców, szubrawców lub złodziei, ten sprzedaje i zdradza naród polski.”

 

Z tego wynika wprost, że trzeba repolonizować przemysł, handel, media, pieniądz i komunikację (wraz z telekomunikacją), oczyścić szkołę, sądownictwo i system wyborczy oraz zadbać, by ziemia pozostała w rękach Polaków. To takie proste.

Czy znajdzie się wreszcie polski mąż stanu, który twardo, konsekwentnie i w sposób uporządkowany to przeprowadzi? Najwyższy czas przystąpić do dzieła – zamiast bić pianę!

 

Dodaj komentarz