Ruch Polityczny WOLNE WYBORY

Prezentujemy Państwu nową inicjatywę obywatelską, polityczną. Jak się rozwinie?

Otóż w lecie 2020 powstała inicjatywa WOLNE WYBORY– RUCH POLITYCZNY (na razie widoczny na Facebooku). Założenia:

“Celem WW jest przejęcie władzy. Czy to się uda zależy wyłącznie od nas samych, od naszej mądrości i naszego zaangażowania.

Wizja: zdobycie władzy w Polsce.

Strategia: stworzenie ruchu masowego — o ogólnym programie, aby ludzi łączyć, miast dzielić.

Główne cele:
  • Działać dla dobra wspólnego, a nie dla własnego.
  • Wybierać najlepszych spośród Polaków, a nie siebie samych.
  • Bronić suwerenności Polski oraz dbać o polski interes narodowy.
Najbliższe działania:
  • Zebrać siłę 1000 ludzi i dokonać rejestracji ruchu [jako partii].
  • Wybrać przedstawicieli regionalnych oraz ekspertów z różnych dziedzin.
  • Stworzyć aktywną stronę internetową, platformę medialną oraz zaplecze prawne i prasowe.
Obecnie zbieramy ludzi — musimy mieć 1000 aktywnych członków (docelowo 20 tysięcy) oraz zapraszamy do tworzenia grup (od 3 osób) oraz oddziałów (od 15 osób) we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Dodam, że WW nie jest konkurencją dla Konfederacji, tak długo jak będzie ona realizowała program patriotyczny, a jest raczej jej uzupełnieniem. Dlaczego? Bo Konfederacja, z uwagi na swą specyfikę i liderów, nigdy nie stanie się ruchem masowym (myślę, że max 15%). Wolne Wybory zaś chcą być ruchem masowym.”

Ruch powstał z inicjatywy profesora Włodzimierza Korab-Karpowicza.

Dodaj komentarz