Sprawdzian dla nas i dla Polski

Zgodnie z tym, co mówił ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, nie powinniśmy się martwić o cały świat, lecz o Polskę przede wszystkim, na pierwszym miejscu, zawsze i wszędzie.

Obecna epidemia strachu, paniki, nieudolności władz i służby zdrowia to niezły kubeł zimnej wody na nasze głowy: oto, do czego prowadzi ignorancja, demobilizacja lokalnych wspólnot, brak odpowiedniego kształcenia i przygotowania.

Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć: trzeba nas, Polaków, i kraj, Polskę, przygotowywać systematycznie do różnych przeciwieństw i zagrożeń. Co to konkretnie oznacza? Oto garść postulatów:

1. Wprowadzenie dla każdego młodego obywatela w wieku 17-19 lat obowiązkowego przeszkolenia z zakresu samoobrony, organizacji obrony terytorialnej, siatki łączności, pierwszej pomocy medycznej, terenoznawstwa, działań na wypadek zagrożenia pożarowego, powodziowego, ekologicznego, epidemiologicznego, huraganowego, elektromagnetycznego, terrorystycznego itp., czyli wprowadzenie do szkół średnich obowiązkowego przedmiotu “przysposobienie obronno-ratownicze”

2. Organizowanie co 2-3 lata ćwiczeń sprawdzająco-doszkalających w w/w zakresie dla ludzi w wieku 20-45 lat.

3. Wsparcie rozwoju organizacji działających w tym obszarze, takich jak np. harcerskie, strzeleckie, PCK, LOK,.

4. Okresowe emitowanie na wszystkich możliwych kanałach RTV, internetowych, prasowych, mailowych i pocztowych instrukcji jak powinniśmy się przygotowywać na różne zagrożenia: w co mamy być wyposażeni w domach i zakładach pracy, w jakie zapasy, sprzęty, środki (np. uzdatniacze wody, ubiory ochronne, rękawiczki, okulary przeciw oślepieniu, świece, lampy naftowe, baterie, apteczki itd. itp.)

5. Wprowadzenie wolności nabywania broni przez osoby niekarane i zdrowe psychicznie.

6. Organizowanie gminnych próbnych alarmów (ppoż, przeciwpowodziowych, antyterrorystycznych, biologicznych itd.)

Cele tych działań są następujące:

  • uniknięcie paniki na wypadek realnego zagrożenia
  • umiejętność szybkiej samoorganizacji wspólnot lokalnych, sąsiedzkich, wiejskich, osiedlowych
  • sprawne działania ewakuacyjne, jeżeli trzeba
  • sprawne działania obronne (budowa wałów, gaszenie ognia itd.)
  • szybkie stworzenie alternatywnych sieci komunikacyjnych
  • sprawne otoczenie opieką dzieci, osób starszych lub chorych
  • możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych na okres kilkunastu dni

To wszystko nie jest wielką filozofią, kiedyś ludzie tak właśnie postępowali, a do niedawna tak działali Szwajcarzy. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Ponadto, to buduje wspólnotę lokalną i narodową, organizuje nas, możemy się poznać i sobie pomagać wzajemnie.

Dodaj komentarz