Wielkanoc to wezwanie dla chrześcijan… oto sens tych Świąt!

To wezwanie do przezwyciężenia zła, kłamstwa, przemocy, lenistwa, śmierci. To wezwanie do wiary wynikającej z przekonania i wierności wartościom, a nie z Tomaszowego żądania dowodu. To wezwanie do odnowy, odrodzenia duchowego i oczyszczenia siebie oraz społeczeństwa ze złogów zatruwających nasze życie. To wezwanie do określenia się, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, czy idziesz za prawdą i Dekalogiem, czy tchórzysz i ulegasz materializmowi, wygodzie, pokusom, czy zaprzesz się, zanim kur 3 razy zapieje, czy odważnie stawisz czoła siłom zła, rozpusty i relatywizmu moralnego.

W Święta Wielkanocne 2019 życzymy wszystkim Polakom:

Odrodzenia wewnętrznego, duchowego, moralnego !!!

Wiary, nadziei, miłości !!!

Aby wartości chrześcijańskie umacniały się wśród nas !!!

Dużo dobrej mocy po jasnej stronie !!!

Zdrowia, radości wewnętrznej, zrozumienia, cierpliwości i wybaczenia!

Oczyszczenia, ozdrowienia i nabrania sił wewnętrznych!

Nie lękajcie się, słuchajcie Boga, kompasu moralnego i sumienia!

Alleluja !!!

Dodaj komentarz