Życzenia na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski

W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski życzymy wszystkim Rodakom na całym świecie,
Polkom i Polakom, spadkobiercom pięknej tradycji i historii naszego Narodu:

– motywacji do działania na rzecz Polski,

– zadowolenia z tego, co mamy i poskromienia narzekania,

– trwania przy naszym wielowiekowym systemie wartości naszych ojców i dziadów,

– przedkładania interesu narodowego nad interes partykularny grupy, partii, organizacji,

– zdrowych i czystych powietrza, wody, upraw i jedzenia,

– mądrości przed szkodą i niepoddawania się propagandzie, agenturze, głupim modom,

– prawdziwej demokracji, kontroli nad organami państwa i uczciwego, silnego państwa,

– godności, podmiotowości, pewności siebie, dobrej samooceny i wspólnotowości,

– wreszcie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,

– powodów do zadowolenia  i dumy z Polski Niepodległej, w której będziemy żyć szczęśliwie i dostatnio!

Pozdrawiamy serdecznie

Polska-jutra

 

Dodaj komentarz